Praktische informatie

                                                                                                              
 • Leerlingen die ingeschreven zijn in de dichtst bij gelegen school voor buitengewoon onderwijs van hun type, hebben recht op een reisvergoeding.
 • Deze vergoeding kan zijn:
  • Gratis collectief (bus)vervoer: de leerling maakt gebruik van het gezamenlijk vervoer, georganiseerd door de dienst leerlingenvervoer van het Departement Onderwijs. Enkel leerlingen die officieel ingeschreven zijn in de school kunnen gebruik maken van het collectief busvervoer.
  • OF : Een vergoeding voor het individueel vervoer naar school.
  • Een abonnement op het openbaar vervoer.
 • Er zijn twee soorten collectief vervoer: dagelijks en wekelijks (= maandagmorgen en vrijdagavond).
                                                                                                             
 • De maaltijden worden in de leefgroep genomen.
 • Er is mogelijkheid tot een aangepast dieet (uit geloofsovertuiging, medische redenen, ...)
                                                                                                                            

De basisschool werkt samen met Begeleidingscentrum Spermalie. Er is:

 • Semi-internaat: leerlingen die elke dag naar huis gaan (warme maaltijd op school, vieruurtje en woensdagnamiddagactiviteit)
 • Deeltijds internaat : leerlingen die slechts enkele dagen op Spermalie blijven slapen.
 • Internaat: leerlingen die een hele week op school blijven.
 • Externaat: dit is uitzonderlijk.
 • Voor semi-internen is er ’s morgens opvang voorzien vanaf 8u15. ’s Avonds is er opvang voorzien tot 17u. Buiten deze uren kunnen afspraken gemaakt worden met het internaat.
                                                                                                            
 • De leerlingen krijgen 3u per week lichamelijke opvoeding. De ene week zijn dit drie turnlessen, de andere week 1 zwemles en 2 turnlessen.
 • Turnkledij wordt door school verstrekt. Turnpantoffels en zwemgerei worden van thuis meegenomen.