Reglement

Een schoolreglement is wettelijk verplicht.
Met dit reglement willen wij uitleg en informatie bieden, duidelijke, bindende afspraken maken, reglementaire bepalingen vastgelegd door de overheid, meedelen.

Goede afspraken komen de sfeer en het schoolleven van alle leerlingen en medewerkers ten goede. Bij het schoolreglement is ook het pedagogisch project gevoegd. Dit is de visie van waaruit wij werken met de kinderen. 

Gelieve dit reglement aandachtig te lezen. Het geldt voor de hele periode dat uw kind in de basisschool ingeschreven is.