Doelgroepen

  • Mentale handicap (IQ<70)
  • Hersenverlamming (CP)
  • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ASS)
  • Complexe ontwikkelingsstoornissen met ernstige uitval op minimaal 2 domeinen 
  • Hyperkinetische stoornissen
  • Aangeboren en verworven hoorstoornissen
  • Cochleair implantaat
  • Ernstige persisterende gedragsstoornissen
  • Stemmingsstoornissen

Organisatie