Bereikbaarheid

Het Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie  streeft een grote toegankelijkheid na van zorg en behandeling. Ook voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.


Om die reden organiseren we busvervoer voor die kinderen, die op geen enkele andere manier naar het Centrum kunnen komen. Indien haalbaar worden deze kinderen zowel thuis als in de school opgehaald. Het busvervoer is niet gesubsidieerd.


Vermits het Revalidatie- en Hoorcentrum in 2008 is verhuisd van de binnenstad naar de rand van Brugge, zijn we beter bereikbaar geworden.  Bovendien kunnen we nu onderzoek en revalidatie aanbieden in de beste accommodatie.

Bekijk de locatie van het revalidatiecentrum op de kaart.