Bereikbaarheid

Het Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie  streeft een grote toegankelijkheid na van zorg en behandeling. Ook voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.


Om die reden organiseren we busvervoer voor die kinderen, die op geen enkele andere manier naar het Centrum kunnen komen. Indien haalbaar worden deze kinderen zowel thuis als in de school opgehaald. Het busvervoer is niet gesubsidieerd.


Bekijk de locatie van het revalidatiecentrum op de kaart.