Directiecomité

Delphine Dewulf - algemeen directeur

dr. Marie De Loof - medisch directeur

Kaat Van Daele - diensthoofd logopedie

Erika Doornaert - diensthoofd kiné/psychomotoriek

Annelies Verhaeghe - diensthoofd ergotherapie

Veerle Vanoverschelde - diensthoofd psycho-sociale dienst 

Peter Verloove - diensthoofd administratie

An Putman - diensthoofd Hoorcentrum