Kosten en financiering

De financiering van het Revalidatiecentrum komt vanuit twee richtingen.
Enerzijds ontvangt het Revalidatiecentrum vanwege het ziekenfonds een vast en afgesproken bedrag per geleverde prestatie. Anderzijds ontvangen wij ook onderhoudstoelagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met deze middelen financieren wij de loonlast en de werking.

Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie heeft een erkenning vanwege het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dit betekent dat kinderen die bij ons revalidatie volgen, zijn doorverwezen door een arts. Het ziekenfonds betaalt de revalidatiekosten grotendeels terug. Revalidanten betalen enkel remgeld (€ 1, 77) per therapiedag.