Voor wie revalidatietherapie?

Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen  en adolescenten, alsook volwassenen komen bij ons op therapie.  Meer bepaald:

 • Kinderen en volwassenen met een aangeboren of verworven gehoorstoornis 
 • Kinderen en volwassenen met een Cochleair implantaat (CI)
 • Kinderen met een mentale beperking (IQ <70)
 • Kinderen met een hersenverlamming(Cerebrale Parese)
 • Kinderen met autismespectrumstoornissen
 • Kinderen met een hyperkinetischestoornis
 • Kinderen met ernstige gedragsstoornissen
 • Kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissenop vlak van: 
  • taal
  • schoolse vaardigheden
  • concentratie
  • grove en fijne motoriek
  • visuospatiële vaardigheden
  • executieve functies
  • auditieve en visuele perceptie
  • psychosociale moeilijkheden

De kinderen verblijven niet in ons centrum maar komen meerdere keren per week op revalidatie.
Voor deze doelgroepen hebben wij een overeenkomst met het R.I.Z.I.V.