Links

1. Autisme
participate-autisme http://www.participatie-autisme.be
autisme vlaanderen http://www.autismevlaanderen.be
steunpunt expertise netwerk autisme http://www.senvzw.be
Nederlandse vereniging Autisme http://www.autisme-nva.nl
Zelfhulpgroep personen met een autisme stoornis (PASS) http://www.pass-partout.be

2. A.D.H.D.
Zit Stil http://www.zitstil.be

3. Leerstoornissen.
Let Op! http://www.letop.be
CLB Brugge(n) vzw: vrij centrum voor leerlingenbegeleiding http://www.clbbrugge.be
Sprankel: vereniging normaalbegaafde kinderen met leerproblemen http://www.sprankel.be

4. Gehoor
Hoorcentrum Spermalie Brugge http://www.revalidatie.be/users/brugge/hoorcentrum/index.html
Federatie van Vlaamse Dovenverenigingen (Fevlado) http://www.fevlado.be
CAB doventolkendienst http://www.cabvlaanderen.be
Veranneman-audio http://www.veranneman-audio.be

5. Overheidsinstanties.
Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap http://www.vaph.be

Kind en Gezin
sociale kaart west-vlaanderen http://www.desocialekaart.be

6. Andere Revalidatiecentra.
Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie http://www.revalidatie.be
Revalidatiecentrum 't Veld Aartrijke http://www.tveld.be
Centrum voor Gehoorrevalidatie en Logopedie Oostende http://www.cglo.be
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen Gent (COS Gent) http://www.cosgent.be

7. Andere
SIG. net: vormingsaanbod http://www.sig-net.be
Vlaamse Vereninging Gedragstherapie http://www.vvgt.be
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. http://www.vad.be
Bobath vereniging http://www.bobath.be
Brailleliga http://www.braille.be
Regionale Overleggroep Bijzondere Jeugdhulp http://www.robj.be
Start West-Vlaanderen http://www.startwestvlaanderen.be