Missie - visie - waarden

Missie van ons centrum

Spermalie is een Revalidatiecentrum dat instaat voor advies, onderzoek en behandeling van 

-    kinderen met ontwikkelingsstoornissen, spraak-, taal-, gehoors- en/of leerproblemen.
-    volwassenen met spraak-, taal- en/of gehoorsproblemen.
-    kinderen en volwassenen met traumatische laesies.

Spermalie stelt zich tot doel een optimaal therapeutisch klimaat te creëren voor alle volwassenen en kinderen en hun gezin, ongeacht hun filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging.

Spermalie is actief op het domein van ambulante zorg. Een team van psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en paramedici staat klaar om individueel of in groep therapie te geven, zorgvuldig afgestemd op de specifieke problematiek van het kind/de volwassene en het gezin.
De logistieke medewerkers (administratie, onderhoud- en poetsdienst, chauffeurs,..) ondersteunen de totaal-opdracht van de organisatie.

We werken nauw samen met scholen, CLB’s, diverse aanverwante organisaties en verwijzers.

Flexibel spelen we in op de zich steeds wijzigende tendensen en wij zijn blijvend tot groei bereid.
Evoluties binnen de hulpverlening worden opgevolgd en daar waar nodig geïmplementeerd binnen de werking.

Visie van ons centrum

In een klimaat van respect en betrokkenheid geeft deskundig personeel, zorg op maat aan de gebruiker, dwz. zoveel als mogelijk.
We delen en bevragen onze taken samen met de gebruiker en zijn gezin, de verwijzende en samenwerkende instanties, de overheid, in een dynamische interactie.

We blijven actueel omdat we geloven in een kritische zelfreflectie en onze handelingen voortdurend evalueren en bijsturen.
Wij hebben fundamenteel eerbied voor ieders persoonlijke overtuiging.

Waarden van ons centrum

Hulpvragers en omgeving staan centraal met hun specifieke hulpvraag, als een essentieel dynamisch gegeven.
Daarbij gaan we uit van de overtuiging dat er :

  • respect is voor de cultuur/achtergrond/filosofische overtuiging en eigenheid van de cliënt en zijn omgeving.
  • maximale bewaking is van de privacy van de cliënt en zijn omgeving.
  • vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.
  • rekening wordt gehouden met de mogelijkheden, noden, draagkracht/-last van de cliënt en zijn omgeving.
  • continuïteit van hulpverlening wordt verzekerd met blijvende alertheid voor aanpassing en vernieuwing.
  • multi-causaal kan gedacht worden.