Multidisciplinair team MDT – VAPH en Agentschap Jongerenwelzijn

Het Revalidatiecentrum Spermalie is erkend als multidisciplinair team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH).
Vanaf 1 maart 2014 moeten we voor minderjarigen of voor meerderjarigen die een vraag naar jeugdhulpverlening hebben, niet langer de aanvraag richten aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),  maar aan de intersectorale toegangspoort.
Het Agentschap  verleent financiële ondersteuning aan mensen die tengevolge van een handicap extra zorg of hulpmiddelen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De hulpverlening situeert zich op verschillende domeinen:

ZORG
Begeleiding aan huis,  verblijf, dagopvang  en begeleiding in een voorziening en dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.

INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (IMB)
Aanvullende uitrusting aan de woning, hulpmiddelen bij communicatie, diverse hulpmiddelen dagelijks leven, pedagogische hulp voor hogere studies, …
Het team kan in overleg met alle teamleden een multidisciplinair verslag of een A-document  opmaken, dewelke nodig is om een tussenkomst van het VAPH of van het Agentschap Jongerenwelzijn te bekomen.

Het team maakt tijdens het proces van opmaken van verslagen geen onderscheid tussen aanvragers, ook niet voor deze die door het Revalidatie- of het Hoorcentrum begeleid worden (werden).
Het team respecteert steeds de eigenheid en de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, afkomst of geaardheid of de vermogenstoestand van de aanvrager.


Contactpersonen
Carine Van Hulle , logopedist
Melissa De Meyere , sociaal werker
Dr. Marie De Loof   , NKO- arts