Werking kleuters

In de Kleuterwerking komen de peuters en kleuters  voor onderzoek en therapie. Er wordt zowel in groep gewerkt als individueel.

De groepstherapie gaat meestal door in de voormiddag van 9u00 tot 11u00, dit 4 à 5 dagen in de week. In de groep staan telkens 2 of 3 vaste therapeuten. Daarnaast zijn er ook nog individuele therapeuten aan de groepswerking gekoppeld.
Ook de kinderen die individuele therapie volgen, kunnen heel intensief op therapie komen, dit dan telkens bij een individuele therapeut.

In de Kleuterwerking wordt hoofdzakelijk overdag tijdens de schooluren gewerkt. Als de kinderen leerplichtig worden (leeftijd 1e leerjaar), maken ze de overstap naar de unit voor de leerplichtige kinderen.