Werking leerplichtigen

Leerplichtige kinderen kunnen individuele therapie volgen, al dan niet in combinatie met groepstherapie.