Aanbod

De Secundaire School Spermalie biedt zowel buitengewoon onderwijs (in Brugge) als begeleiding in het gewoon onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen en dit voor volgende doelgroepen:

  • leerlingen met autisme
  • blinde en slechtziende leerlingen
  • doven en slechthorende leerlingen
  • leerlingen met een complex meervoudige beperking