Opleidingsvorm 1

WAT

In OV1 willen we een dynamisch aanbod realiseren dat afgestemd is op het latere leven van de jongeren.


We geven onze leerlingen een algemene, sociale vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermde leefomgeving.


We besteden aandacht aan taal en rekenen op een functionele manier. We werken themagericht, bieden vrijetijdsmogelijkheden aan (crea, sport, koken, tuinbouw,…), leren werken met de computer/hulpmiddelen, …


Met elke jongere vanaf 16 jaar gaan we op pad om een zinvolle toekomst na Spermalie uit te bouwen. Zowel wonen, vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding en vrijetijd krijgen hierin een plaats. Via sociaal maatschappelijke training leren jongeren ‘buitenhuis’ hun talenten gebruiken.


VOOR WIE

  • Dove en slechthorende leerlingen
  • Leerlingen met een visuele beperking
  • 12 tot 21 jaar
  • Finaliteitsproject voor normaal begaafde leerlingen met autismespectrumstoornis (18-21jaar)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Folder

Folder OV1 Type 6

Folder OV1 Type 9 De Schakel