Opleidingsvorm 2

WAT

In OV2 stemmen wij ons aanbod af op het latere leven, wonen en werken van de jongeren.
We geven onze leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.


De opleiding gebeurt in 2 fasen:

  • In fase 1 ligt het accent ligt op algemene en sociale vorming. De leerlingen maken ook kennis met enkele arbeidsgerichte basisvaardigheden.
  • In fase 2 is de arbeidsgerichte vorming zeer belangrijk. In de school en op een echte werkplek leren ze de nodige arbeidsattitudes en vaardigheden.

VOOR WIE

  • Dove en slechthorende leerlingen
  • Leerlingen met een visuele beperking
  • Leerlingen met autisme
  • 12 tot 21 jaar

TOELATINGSVOORWAARDEN

Download hier de folder van OV2