Opleidingsvorm 4

WAT

OV4 biedt het lesprogramma aan zoals in het gewoon onderwijs, met ondersteunende maatregelen eigen aan de werking van het buitengewoon onderwijs. o.a.: 

 • Aangepaste didactische werkvormen
 • Aandacht voor het ontwikkelen van competenties
 • Evenwichtig sanctiebeleid
 • Algemene en individuele leerzorgbegeleiding
 • Individuele coaching
 • Actieve betrokkenheid van de leerling
 • Individueel handelingsplan
 • STICORDI-beleid
 • Begeleide overgangen van en naar het gewoon onderwijs
 • (gedeelde) zorg op maat

VOOR WIE

 • Jongeren met autismespectrumstoornis
 • Blinde en slechtziende leerlingen
 • 12 tot 21 jaar

TOELATINGSVOORWAARDEN

Folder

Folder OV4 Type 9