Breed ondersteuningsnetwerk

Het brede ondersteuningsteam ondersteunt leerlingen en studenten met:

 • een ernstige leerstoornissen (basisaanbod)
 • een licht mentale beperking (basisaanbod)
 • een verstandelijke beperking (type 2)
 • emotionele en gedragsstoornis (type 3)
 • een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (type 7 stos)
 • een autismespectrumstoornis (type 9)

in het basisonderwijs of het secundair onderwijs. We willen de leerling en zijn leerkrachten en het schoolteam sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen.

We staan in voor een flexibele ondersteuning op maat.

We blijven verder inzetten op expertise en kennisontwikkeling door

 • vorming voor en door externen
 • intervisie en samenwerking onder collega’s
 • werkgroepen, waarbij sterktes van collega’s ingezet worden om specifieke zorgvragen verder uit te diepen
 • onze verankering in de verschillende onderliggende scholen Buitengewoon Onderwijs.
 • overleg met collega-ondersteuningsteams binnen de brede ondersteuningsnetwerken van de verschillende regio’s.

De scholen van De Kade (BuBaO Spermalie, Buso Spermalie en Het Anker) behoren tot het Katholiek Onderwijs. Volgens de aanbevelingen van de overheid werken we in ons eigen onderwijsnet. Ons werkingsgebied strekt zich uit over het noordelijk deel van West-Vlaanderen (Torhout, Brugge en Oostkust). Binnen dit werkingsgebied West-Vlaanderen Noord zijn 3 brede ondersteuningsteams operationeel.

Om in aanmerking voor de ondersteuning te komen, moet een leerling over een (gemotiveerd) verslag dat door een CLB uitgeschreven werd, beschikken. De aanmelding van de leerling gebeurt door het CLB en dit via mail op zorgloket@netwerknoord.be.  Er kan ook tijdens het schooljaar aangemeld worden.

Ouders en scholen gewoon onderwijs kunnen met hun vragen terecht via mail op info@netwerknoord.be.

Meer info over de ondersteuning in het brede ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen Noord vindt u op onze website www.netwerknoord.be.