Ondersteuningsteam Type 7

Het ondersteuningsteam type 7 ondersteunt dove en slechthorende leerlingen/studenten en leerlingen/studenten met STOS in het basisonderwijs, het secundair onderwijs of bij hun professionele bacheloropleiding. We willen de leerling/student en zijn leerkrachten en schoolteam sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen/studenten.

We staan in voor een ondersteuning op maat en dit vanuit onze jarenlange ervaring met doven en slechthorenden en STOS. We hebben aandacht voor de dovencultuur en de snel ontwikkelende communicatietechnologie en de specifieke noden van leerlingen met een onzichtbare beperking zoals STOS.

We blijven verder inzetten op expertise en kennisontwikkeling door

  • vorming voor en door externen
  • intervisie en samenwerking onder collega’s
  • themagroepen, waarbij sterktes van collega’s ingezet worden om specifieke zorgvragen verder uit te diepen
  • onze verankering in de Secundaire School Spermalie en het begeleidingscentrum Spermalie
  • overleg met collega-ondersteuningsteams type 7
  • samenwerking met de brede ondersteuningsnetwerken van de verschillende regio’s.

De scholen van Spermalie behoren tot het Katholiek Onderwijs. Volgens de aanbevelingen van de overheid werken we eveneens in de andere onderwijsnetten. We begeleiden leerlingen en studenten in de West-Vlaamse scholen en hogescholen. We begeleiden ook studenten in enkele Oost-Vlaamse hogescholen.

Om in aanmerking voor de ondersteuning te komen, moet een leerling over een (gemotiveerd) verslag dat door een CLB uitgeschreven werd, beschikken.

Aanmelding voor dove of slechthorende leerlingen 

De aanmelding van de dove of slechthorende leerling gebeurt door de school gewoon onderwijs, in samenspraak met zijn CLB en dit via mail op ondersteuningsteam.type7@de-kade.be. Studenten van de professionele bacheloropleiding worden aangemeld door hun trajectbegeleider of aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking van de hogeschool. 

Er kan ook tijdens het schooljaar aangemeld worden.

Meer info over de ondersteuning in het

  • basisonderwijs bij Hilde Derre (hilde.derre@de-kade.be) 0477 90 98 19
  • secundair onderwijs bij  Katrien De Voldere (katrien.devoldere@de-kade.be) of Judit Creyf (judit.creyf@de-kade.be)  050 681 668.

Aanmelding voor leerlingen/studenten met spraak- taal- ontwikkelingsstoornis (STOS)

Leerlingen met STOS worden aangemeld bij het zorgloket van het brede ondersteuningsnetwerk (info@netwerknoord.be; info@netwerkzuid.be; info@netwerkwest.be). In samenspraak met het brede ondersteuningsteam wordt de ondersteuning van deze leerlingen vanuit het ondersteuningsteam type 7 van De Kade aangeboden.

Studenten met STOS worden ondersteund vanuit het ondersteuningsteam type 7 en worden door de hogeschool aangemeld op ondersteuningsteam.type7@de-kade.be.