Inschrijven - aanmelden

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019


- Start van de voorrangsperiode van 2 weken (voor broers en zussen én voor kinderen van personeel) op eerste maandag na de paasvakantie: maandag 16 april – start inschrijvingen voor broers en zussen van huidige leerlingen en voor kinderen van personeel (voorrangsperiode)

-  donderdag 3 mei vanaf 8u: alle andere inschrijvingen rekening houdend met de maximumcapaciteit zoals meegedeeld aan het Lokaal Overlegplatform (L.O.P.).

Capaciteit  (update 18 juni 2018)


CLB

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het

CLB Brugge(n), Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge.

Tel. 050 440 220

e-mail: brugge1@clbbrugge.be

website: www.clbbrugge.be