Inschrijven - aanmelden

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020


- Start van de voorrangsperiode van 2 weken (voor broers en zussen én voor kinderen van personeel) op eerste dinsdag na de paasvakantie: dinsdag 23 april – start inschrijvingen voor broers en zussen van huidige leerlingenvoor kinderen van personeel en leerlingen met campusvoorrang (voorrangsperiode)


-  maandag 6 mei vanaf 8u: alle andere inschrijvingen rekening houdend met de maximumcapaciteit zoals meegedeeld aan het Lokaal Overlegplatform (L.O.P.).


Bekendmaking capaciteit 2019-2020

Voor een structuuronderdeel of pedagogische eenheid waar geen open plaatsen zijn, wordt een chronologische lijst 'niet gerealiseerde inschrijvingen' opgesteld. Naar aanleiding van de keuzes en beslissingen van zittende leerlingen kunnen er in de komende weken open plaatsen ontstaan of kan de capaciteit van een structuuronderdeel verhoogd worden. De niet-gerealiseerde inschrijvingen worden dan in chronologische volgorde alsnog gerealiseerd. In dat geval neemt de school met u contact op. 


Indien u graag meer informatie wenst over de werking of het inschrijven op onze school kan u steeds vrijblijvend contact opnemen via het secretariaat van de school.

CLB

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het

CLB Brugge(n), Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge.

Tel. 050 440 220

e-mail: brugge1@clbbrugge.be

website: www.clbbrugge.be