Organogram


Directie


Directeur

(algemeen & onderwijskundig beleid)

Kathleen Deweerdt

Adjunct directeur

(administratief & logistiek beleid)

Kristof Spruyt


Algemeen


Schoolcoördinator

Ignace Tousseyn

Schoolcoördinator Ondersteuningsteams

Rita Patteeuw

Mentoraat en aanvangsbegeleiding

Stefanie Keerman

Brecht De Leener

Stages lerarenopleidingen

Ortho's OV4


Brigitte Bogaert (mentor LIO-Artvelde)

Preventieadviseur

Marc De Pourcq

ICT-coördinator

Jurgen Cottignie en collega

Personeelsadministratie

Jan De Schoolmeester

Sien Deconinck

Leerlingenadministratie - secretariaat – onthaal

Inge Laridon

Stefanie Ver Eecke

Boekhouding

Sien Deconinck

 

Afdeling leerlingen met visuele beperking (Type 6)

Orthopedagoog

Riet Gyselbrecht

Afdelingscoördinatoren OV1 - OV2

Lieselot Pauwels (OV1) 


Natacha Naessens (OV2)


Marc De Pourcq (OV1 - OV2)

Afdelingscoördinatoren OV4

Bieke Becue (OV4)


Melissa Vlietinck (OV4)

 

Afdeling leerlingen met auditieve en communicatieve beperking (Type 7)

Orthopedagoog

Mieke Vanderbeke

Afdelingscoördinator

Sven Formesyn (OV1 - De Haven)

 

Afdeling leerlingen met een autismespectrumstoornis (Type 9)

Orthopedagoog

Joke Boydens (OV4 benedenbouw)

 

Lies Bradt  (OV4 bovenbouw)


Cloë Vander Stuyft (OV1-OV2)

Afdelingscoördinator

Ignace Tousseyn (OV4 benedenbouw)

 

Saar Patrouille (OV4 bovenbouw)


Aaron Beernaert (OV4 bovenbouw)


Stefanie Dewagtere (OV2)


Elies Peere (OV1)

 

Ondersteuning Inclusief Onderwijs

 

Coördinator ondersteuningsteam T6

Rita Patteeuw

Coördinator ondersteuningsteam T7 auditief

Mieke Vanderbeke

Coördinator ondersteuningsteam T7 Stos

Mieke Vanderbeke

Coördinator ondersteuningsnetwerk WVL Noord

Ann Loveniers