Organogram


Directie


Directeur sensorisch

Kathleen Deweerdt

Adjunct directeur autisme

Kristof Spruyt


Algemeen


Schoolcoördinator

Ignace Tousseyn

Schoolcoördinator Ondersteuningsteams

Rita Patteeuw

Mentoraat en aanvangsbegeleiding

Stefanie Keerman

Brecht De Leener

Stages lerarenopleidingen

Ortho's OV4


Brigitte Bogaert (mentor LIO-Artvelde)

Preventieadviseur

Marc De Pourcq

ICT-coördinator

Jurgen Cottignie en collega

Personeelsadministratie

Annelies Verstraete

Sien Deconinck

Leerlingenadministratie - secretariaat – onthaal

Inge Laridon

Stefanie Ver Eecke

Boekhouding

Sien Deconinck

 

Afdeling leerlingen met visuele beperking (Type 6)

Orthopedagoog

Riet Gyselbrecht

Afdelingscoördinatoren OV1 - OV2

Lieselot Pauwels (OV1) 


Natacha Naessens (OV2)

Afdelingscoördinatoren OV4

Bieke Becue (OV4)

 

Afdeling leerlingen met auditieve en communicatieve beperking (Type 7)

Orthopedagoog

Mieke Vanderbeke

Afdelingscoördinator

Sven Formesyn (OV1 - De Haven)

 

Afdeling leerlingen met een autismespectrumstoornis (Type 9)

Orthopedagoog

Joke Boydens (OV4 - 1ste graad)

 

Lies Bradt  (OV4 - 3de graad)


Cloë Vander Stuyft (OV1-OV2) + 2de graad OV4

Afdelingscoördinator

Ignace Tousseyn (OV4 - 1ste graad)

 

Saar Patrouille (OV4 - 3de graad)


Aaron Beernaert (OV4 - 3de graad)


Stefanie Dewagtere (OV2)


Elies Peere (OV1)

Charlotte Van Thournout (2de graad OV4)

Melissa Vlietinck (2de graad OV4)

 

Ondersteuning Inclusief Onderwijs

 

Coördinator ondersteuningsteam T6

Rita Patteeuw

Coördinator ondersteuningsteam T7 auditief

Mieke Vanderbeke

Coördinator ondersteuningsteam T7 Stos

Mieke Vanderbeke

Coördinator ondersteuningsnetwerk WVL Noord