Pedagogisch project

De Secundaire School Spermalie wil de persoonlijkheid van elke leerling zo harmonisch mogelijk ontwikkelen. Dit houdt in dat onze school niet louter aandacht opbrengt voor het (aan)leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar ook investeert in de ontwikkeling van een goede leefhouding. Op die manier streven we samen met onze partners (ouders, CLB, gastschool, zorgvoorziening, …) naar volwaardig burgerschap van elke jongere met een sensorische (visuele en/of een auditieve) beperking of normaal-begaafde jongere met autisme die op ons een beroep doet voor aangepast onderwijs of begeleiding in GON (Geïntegreerd onderwijs).

Onze school heeft een christelijke identiteit, onze levenshouding is gegroeid uit de bijbels-christelijke geloofstraditie.


Missie en Visie De Kade

Waarden De Kade

Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs