Toelatingsvoorwaarden

OV1
 • Een attest buitengewoon onderwijs en inschrijvingsverslag opgemaakt door het CLB
 • medisch attest opgemaakt door een bevoegde arts.
OV2
 • Een attest buitengewoon onderwijs en inschrijvingsverslag opgemaakt door het CLB
 • medisch attest opgemaakt door een bevoegde arts.
 • Neem contact op met de intake coördinator
OV4
 • Een attest buitengewoon onderwijs en inschrijvingsverslag opgemaakt door het CLB
 • medisch attest opgemaakt door een bevoegde arts.
 • Voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden voor de studierichting. (regelmatige leerling)
 • Neem contact op met de intake coördinator
Begeleiding in het gewoon onderwijsVereiste documenten
 • Nodige medische attesten opgesteld door de bevoegde arts (BELANGRIJK: voor autisme is dit een diagnosestelling ondertekend door (kinder-)psychiater of erkend referentiecentrum)
 • Inschrijvingsverslag door CLB (ev. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen of universitair ziekenhuis)
Opstart
 • Stap 1: Neem contact op met CLB.
 • Stap 2: Maak met de intakecoördinator een afspraak voor een intakegesprek.
 • Stap 3: U wordt uitgenodigd op de startvergadering  (= overleg tussen leerling en/of ouders, school gewoon onderwijs en hun clb, dienst begeleiding in het gewoon onderwijs).
 • Stap 4: In tussentijdse en eindevaluaties met deze partners wordt het individueel handelingsplan opgevolgd en bijgestuurd.