Ouders in de school

We vinden het heel belangrijk om ouders te betrekken.


De schoolraad

Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en de leerlingen (via de leerlingenraad) bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. 


De ouderwerking

De ouderwerking wil graag bruggen bouwen tussen ouders onderling en tussen ouders en professionele medewerkers van het begeleidingscentrum en de scholen.


Oudercontact

Oudercontacten zijn belangrijke momenten om u als ouders rechtstreeks en uitvoerig te informeren over de vorderingen van uw zoon/dochter. Op een oudercontact kunt u zowel de klassenleraar als de vakleerkrachten spreken en kan er samen overlegd worden over verdere stappen die moeten gebeuren ten voordele van de verdere ontwikkeling van uw zoon/dochter.