Stage voor begeleiders bij kinderen en jongeren in Spermalie

met een visuele beperking (in Spermalie)

Lager onderwijs

We verwachten dat je open staat voor contact en communicatie, dat je zelfstandig en gemotiveerd kan samenwerken en zelfstandig activiteiten kan aanbieden . Zo kan je een bijdrage leveren aan onze leefgroepenwerking waar we het accent leggen op werken aan zelfstandigheid, motorische ontwikkeling en vrije tijdsbesteding. We besteden steeds aandacht aan het evenwicht tussen inspanning en ontspanning en het aanbieden van de nodige structuur.

Secundair onderwijs

Wat?

Hoe?

Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de jongere.Gesprekken houden. Samen dingen doen.
Nuttige vrijetijdsinvulling stimuleren.Spelletjes spelen, meegaan op uitstappen, zelf een activiteit uitwerken.
Hygiëne en voorkomen van de jongere is belangrijkHun ervan bewust maken en eventueel meehelpen bij de verzorging
Zelfstandigheid van de jongeren bevorderenTaken maken, vrije tijd zelf proberen in te vullen, begeleiden bij de maaltijden
StudiebegeleidingHelpen verwerken van de leerstof en scheppen van studieomgeving
Geduld hebbenLuisteren naar de jongere, tijd nemen voor bijvoorbeeld een individueel gesprek  
Sociale vaardigheden bijbrengen (mondigheid, respect voor de ander, beleefdheid, ….)Zelf een voorbeeld proberen te zijn
Sfeer creërenHumor, eigen persoonlijkheid, leuke activiteiten organiseren…
Waarden en normen aanbrengen(Groeps)gesprekken,… over de maatschappij en actualiteit
Communicatieve ingesteldheidBelangrijk dat je veel praat/verwoordt

Lees meer over blinden en slechtzienden

bij dove of slechthorende kinderen en jongeren (in Spermalie)

Onderwijs en zorg met bijzondere aandacht voor taal en communicatie. Vandaar de afdelingsnaam ‘taal.com’. De meeste kinderen en jongeren zijn doof of slechthorend; soms met een bijkomende handicap. Sommigen hebben een visueel meervoudige beperking en ernstige taal- en communicatieproblemen.

Lees meer over doven en slechthorenden in De Kade

 • meewerken in een leefgroep van dove en/of slechthorende kinderen of jongeren:
 • deelnemen aan het dagdagelijks leven in de leefgroep
 • activiteiten organiseren, begeleiden en eraan deelnemen
 • helpen sturen van een groep
 • individuele benadering van het kind/de jongere, (helpen) opmaken van een IHP
 • (actief) deelnemen aan teamvergaderingen, leefgroepbesprekingen en verslagen maken
 • meedenken in het bijsturen van de groepswerking of de individuele aanpak
 • studiebegeleiding
 • stage doen in de leefgroep betekent ook: ochtenddienst doen - ´s avonds werken - onderbroken diensten

Meervoudige beperking (De Haven)

Lees meer over de doelgroepen met een meervoudige beperking.

Dit is : mee- leven: mee- eten, mee- helpen bij ADL, mee -snoezelen, mee- zwemmen, mee- wandelen, mee - communiceren, mee– spelen, mee- koken, mee- denken, mee- opbouwen , mee- vergaderen onder supervisie van professionele begeleiders.

met autisme (in Spermalie)

Voor adolescenten met een autismespectrumstoornis (ASS).

 • Stagiaires werken mee met de begeleiders van de leefgroep.
  • helpen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van de leefgroepwerking
  • voorspelbaar maken van het dag- en weekverloop
  • zinvol invullen van vrije tijd
  • studiebegeleiding
  • begeleiding tijdens de maaltijden
  • individuele begeleiding
 • Ze kunnen aansluiten bij de leefgroepbespreking en krijgen vorming rond de doelgroep
 • Dit biedt de stagiair de kans de specifieke problematiek van de jongeren met ASS te leren kennen en hun doelgericht handelen hierop te richten.