Stage voor begeleiders in volwassenenzorg Spermalie

Campus Oostkamp

  • Klavervier : doofblinden en auditief meervoudige beperking
  • De Vlier : visueel meervoudige beperking
  • Azalea : begeleid wonen

De stagiaire krijgt de kans om in verschillende fases en onder begeleiding van een assistent-zorgcoördinator (asco) en z’n team kennis te maken met de werking en verschillende vaardigheden te ontwikkelen in een specifiek zorgveld. 
De begeleiding is deskundig in het omgaan met bewoners met specifieke vraagstelling, in een aangepaste omgeving (kleinschalige autonome units) en persoonsgerichte organisatie (kleine teams met ondersteuning van verschillende Kis-diensten ) 
We vinden sociale netwerkvorming op maat en geïndividualiseerde communicatie zeer belangrijk. Wonen en bezigheidsactiviteiten (o.a. huishoudelijke, atelier- en bewegingsactiviteiten ) moeten overzichtelijk en aangepast zijn.

Campus Loppem : Het Wit Huis

Stagiaires worden onder supervisie ingezet tijdens verzorgingsmomenten (hygiëne, maaltijden ...) eveneens helpen zij begeleiden tijdens de dagactiviteiten
Zij maken kennis met teamoverleg, werkvisie en organisatorische aspecten eigen aan een tehuis voor niet werkenden