Stage voor andere functies

Ook stages in niet-begeleidersfuncties zijn mogelijk bij ons.

Wie contacteer je best?

Voor Het Anker: bel de receptie op 050 39 09 35
Voor het Revalidatiecentrum: bel de receptie op 050 33 62 29

Voor paramedische en logistieke of administratieve functies in Spermalie, e-mail volgende contactpersonen:

Stagedomein
Contactpersoon
Maatschappelijk werk

Ergotherapie

Logopedie

Kinesitherapie

Master orthopedagogie of Master klinische psychologie (focus op zorgtrajectbegeleiding)


Master klinische psychologie (focus op psychotherapie)


Logistiek of administratie