Vacatures De Kade


Terug naar het overzicht

Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v) te Brugge - 16/38 - onbepaalde duur


Het Revalidatiecentrum Spermalie staat al 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornis, gehoorstoornis, mentale beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen, cerebrale parese, NAH. Daarnaast behandelen we volwassenen met een gehoorstoornis.

Het Revalidatiecentrum maakt deel uit van het expertisenetwerk De Kade vzw (www.de-kade.be)

Ons team bestaat uit een NKO-arts, kinderarts, neuropediater, kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, audiologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie, administratieve en logistieke medewerkers.

Uw job

  • Diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) complexe ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, gedragsstoornis, CP, NAH) en/of mentale beperking.
  • U neemt deel aan de patiĂ«ntbesprekingen.
  • U helpt het beleid inhoudelijk mee ontwikkelen.
Meer info zie pdf in bijlage.

Plaats Tewerkstelling

Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie Ruddershove 6 8000 Brugge

Meer informatie bij

Wenst u meer info?
Contacteer Dr. Marie De Loof (marie.deloof@reva.spermalie.be), medisch directeur

of Delphine Dewulf, algemeen directeur (delphine.dewulf@reva-spermalie.be)
050/ 33 96 43. Adres tewerkstelling: Ruddershove 6, 8000 Brugge.

Hoe solliciteren?
Stuur uw CV en motivatiebrief naar delphine.dewulf@reva-spermalie.be