Vacatures De Kade


Terug naar het overzicht

Mobiele begeleider bij thuisbegeleidingsdienst Perspectief Dove en slechthorende volwassenen te West-Vlaanderen, 0,5 FTE, onbepaalde duur


Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van ondersteunings- en expertisenetwerk vzw De Kade en bestaat uit twee hoofdcampussen.
Campus Spermalie biedt in het hoofdgebouw in de Snaggaardstraat te Brugge zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met de scholen voor buitengewoon onderwijs.

Een mobiele begeleider bij thuisbegeleidingsdienst Perspectief biedt ondersteuning aansluitend bij de vragen van dove en slechthorende  volwassenen in West-Vlaanderen.   Ondersteuning wordt onder andere geboden in volgende domeinen: administratie, hulpmiddelen, zelfstandigheid, geldbeheer, werk, dagbesteding en vrije tijd, vragen rond opvoeding, uitbouwen netwerken, tegemoetkomingen,…

De mobiele begeleider werkt zelfstandig met de cliënten vanuit een empowerende visie  en maakt deel uit van een klein team waar samen gedeeld en gereflecteerd wordt.

Meer info zie pdf in bijlage. 

Plaats Tewerkstelling

Standplaats: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Werkterrein: West-Vlaanderen

Meer informatie bij

dominique.carrein@de-kade.be